Bookmark

Khoảng Cách Thế Hệ

The Space Between (2021)

Nội dung phim

Phim Khoảng Cách Thế Hệ - 2021 - Mỹ:

Khoảng Cách Thế Hệ – The Space Between 2021: phim lấy bối cảnh thập niên 90 ở LA, Micky Adams một nhạc sĩ rock lập dị. đang cố gắng bám víu lại công ty vì công ty đã cho anh ta là lỗi thời, vì những album nhạc sắp tới được tạo ra bởi bàn tay của anh ấy nhưng anh ấy không được góp mặt tham gia.