Bookmark

KHI CÁC GÓA PHỤ HÀNH ĐỘNG

Widows (2018)

Nội dung phim

Phim KHI CÁC GÓA PHỤ HÀNH ĐỘNG - 2018 - Mỹ:

Khi các ông chồng qua đời sau một phi vụ bất thành, những bà vợ đã liên kết với nhau để tự bảo vệ chính bản thân mình.