Bookmark

KHAI PHONG KỲ ĐÀM

Kai Feng Qi Tan (2017)

Nội dung phim

Phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM - 2017 - Trung Quốc:

Khai Phong Kỳ Đàm lấy bối cảnh vào thời nhà Tống, lúc này Lưu Thái Hậu lên nắm quyền chấp chính đứng sau hỗ trợ cho hoàng đế Tống Nhân Tông việc này làm cho triều đình điêu đứng, có nhiều bất ổn biến đảo khôn lường. Khai phong phủ được giao lại cho tân khoa cử Bao Chửng, bằng tài trí và tấm lòng cương trực thương dân anh đã liên tiếp phá được những vụ án lớn, phức tạp trong kinh thành. Từ đó danh tiếng của người vang danh khắp nơi, kết giao được nhiều bạn tốt giúp đỡ mình, đồng thời trở thành tâm phúc của vua Nhân Tông. Tuy nhiên sự thăng tiến của Bao Chửng làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều kẻ trong triều, nên nhiều lần bị ám sát nhưng bất thành. Bao Chửng không vì thế mà e sợ mà còn kiên quyết phản kháng triệt phá thêm nhiều vụ kỳ án minh oan cho dân lành, về sau được phong tạnh danh hiệu Bao Thanh Thiên. Chúc bạn xem phim Khai Phong Kỳ Đàm vui vẻ !!!

Xem Phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM vietsub, Xem Phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM thuyết minh, Xem Phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM lồng tiếng, xem phim Kai Feng Qi Tan thuyết minh, xem phim Kai Feng Qi Tan vietsub, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 1, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 2, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 3, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 4, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 5, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 6, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 7, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 8, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 9, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 10, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 11, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 12, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 13, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 14, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 15, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 16, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 17, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 18, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 19, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 20, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 21, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 22, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 23, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 24, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 25, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 26, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 27, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 28, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 29, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 30, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 31, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 32, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 33, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 34, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 35, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 36, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 37, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 38, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 39, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 40, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 41, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 42, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 43, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 44, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 45, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 46, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 47, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 48, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 49, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 50, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 51, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 52, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 53, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 54, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 55, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 56, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 57, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 58, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 59, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 60, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 61, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 62, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 63, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 64, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 65, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 66, KHAI PHONG KỲ ĐÀM 67, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 68, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 69, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập 70, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tập cuối, xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM trọn bộ, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 1, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 2, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 3, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 4, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 5, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 6, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 7, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 8, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 9, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 10, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 11, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 12, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 13, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 14, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 15, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 16, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 17, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 18, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 19, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 20, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 21, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 22, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 23, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 24, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 25, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 26, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 27, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 28, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 29, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 30, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 31, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 32, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 33, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 34, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 35, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 36, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 37, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 38, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 39, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 40, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 41, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 42, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 43, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 44, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 45, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 46, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 47, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 48, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 49, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 50, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 51, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 52, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 53, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 54, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 55, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 56, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 57, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 58, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 59, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 60, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 61, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 62, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 63, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 64, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 65, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 66, Kai Feng Qi Tan 67, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 68, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 69, xem phim Kai Feng Qi Tan tập 70, xem phim Kai Feng Qi Tan tập cuối, xem phim Kai Feng Qi Tan trọn bộ Xem phim Kai Feng Qi Tan motphim, Xem phim Kai Feng Qi Tan bilutv, Xem phim Kai Feng Qi Tan phim han, Xem phim Kai Feng Qi Tan dongphim, Xem phim Kai Feng Qi Tan tvhay, Xem phim Kai Feng Qi Tan phim7z, Xem phim Kai Feng Qi Tan vivuphim, Xem phim Kai Feng Qi Tan xemphimso, Xem phim Kai Feng Qi Tan biphim, Xem phim Kai Feng Qi Tan phimmedia, Xem phim Kai Feng Qi Tan vietsubtv, Xem phim Kai Feng Qi Tan phimmoi, Xem phim Kai Feng Qi Tan vtv16, Xem phim Kai Feng Qi Tan phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM motphim, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM bilutv, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM phim han, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM dongphim, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM tvhay, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM phim7z, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM vivuphim, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM xemphimso, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM biphim, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM phimmedia, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM vietsubtv, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM phimmoi, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM vtv16, Xem phim KHAI PHONG KỲ ĐÀM phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16