Bookmark
0/50 đánh giá

KHÁCH SẠN TỘI PHẠM

Hotel Artemis (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim KHÁCH SẠN TỘI PHẠM - 2018 - Anh:

Hotel Artemis – Một địa điểm ngầm chuyên điều trị cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất thành phố. Mặc dù đã có những Quy định nghiêm khắc và rõ ràng, nhưng người điều hành khách sạn Jean Thomas (Jodie Foster) đã phát hiện ra trong số những bệnh nhân của bà đang có những âm mưu phá luật và sát hại lẫn nhau tại đây.