Bookmark

KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ

The Love Knot: His Excellencys First Love (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ - 2018 - Trung Quốc:

Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế – The Love Knot: His Excellencys First Love trong phim Hoàng Cảnh Du thủ vai nam chính Hạ Lan Tịnh Đình – một người đàn ông lạnh lùng, ít nói và rất chung tình. Không những vậy, anh còn có thân thế vô cùng kỳ bí khi là người đứng đầu tộc hồ ly. Vì yêu một người con gái, Hạ Lan Tịnh Đình đã tình nguyện chờ đợi cô ấy suốt 900 năm.
Có một điều bất hạnh trong quan hệ của họ, đó là bạn gái của Hạ Lan Tịnh Đình không bao giờ sống được quá 25 tuổi và đều phải chết rất thê thảm. Cứ mỗi một kiếp đi qua, anh lại yêu người ấy lại từ đầu. Cho đến thời điểm trong phim, cô gái ấy mang tên Quan Bì Bì (Tống Thiến) và chẳng hề có chút ký ức nào về Hạ Lan Tịnh Đình.

Xem Phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ vietsub, Xem Phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ thuyết minh, Xem Phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ lồng tiếng, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love thuyết minh, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love vietsub, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 1, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 2, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 3, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 4, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 5, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 6, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 7, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 8, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 9, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 10, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 11, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 12, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 13, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 14, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 15, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 16, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 17, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 18, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 19, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 20, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 21, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 22, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 23, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 24, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 25, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 26, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 27, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 28, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 29, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 30, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 31, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 32, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 33, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 34, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 35, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 36, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 37, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 38, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 39, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 40, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 41, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 42, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 43, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 44, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 45, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 46, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 47, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 48, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 49, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 50, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 51, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 52, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 53, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 54, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 55, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 56, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 57, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 58, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 59, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 60, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 61, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 62, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 63, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 64, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 65, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 66, KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ 67, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 68, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 69, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập 70, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tập cuối, xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ trọn bộ, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 1, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 2, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 3, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 4, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 5, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 6, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 7, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 8, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 9, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 10, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 11, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 12, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 13, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 14, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 15, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 16, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 17, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 18, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 19, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 20, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 21, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 22, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 23, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 24, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 25, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 26, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 27, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 28, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 29, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 30, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 31, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 32, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 33, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 34, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 35, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 36, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 37, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 38, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 39, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 40, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 41, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 42, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 43, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 44, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 45, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 46, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 47, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 48, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 49, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 50, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 51, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 52, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 53, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 54, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 55, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 56, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 57, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 58, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 59, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 60, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 61, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 62, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 63, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 64, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 65, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 66, The Love Knot: His Excellencys First Love 67, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 68, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 69, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập 70, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tập cuối, xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love trọn bộ Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love motphim, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love bilutv, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love phim han, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love dongphim, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love tvhay, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love phim7z, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love vivuphim, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love xemphimso, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love biphim, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love phimmedia, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love vietsubtv, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love phimmoi, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love vtv16, Xem phim The Love Knot: His Excellencys First Love phimbathu, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ motphim, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ bilutv, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ phim han, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ dongphim, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ tvhay, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ phim7z, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ vivuphim, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ xemphimso, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ biphim, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ phimmedia, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ vietsubtv, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ phimmoi, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ vtv16, Xem phim KẾT ÁI: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ĐẠI NHÂN THIÊN TUẾ phimbathu,