Bookmark
0/50 đánh giá

KẺ THÙ ĐÁNG QUÝ

The Best of Enemies (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim KẺ THÙ ĐÁNG QUÝ - 2019 - Mỹ:

Vào năm 1971, một nhà hoạt động nhân quyền cho người da đen và một vị lãnh đạo Ku Klux Klan (một tổ chức bài người da đen cực đoan) đối đầu với nhau trong một hội nghị sát nhập trường ở North Carolina và giữa họ nảy sinh một tình bạn kì lạ.