Bookmark
5/51 đánh giá

KẺ NẰM VÙNG 2020

Undercover Punch and Gun (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim KẺ NẰM VÙNG 2020 - 2020 - Trung Quốc:

Cảnh sát ngầm Tiểu Ngũ nằm vùng trong tập đoàn xã hội đen, trong một lần tình cờ được ngồi lên vị trí của lão đại. Không ngờ anh lại bị tên trùm ma túy giăng bẫy, từng bước kéo anh lên con thuyền ma ở vùng biển tự do. Cùng lúc đó, một phe thứ ba thần bí cũng đang triển khai con đường phục thù của họ.

Kẻ Nằm Vùng 2020​​​​​​​