Bookmark
0/50 đánh giá

JENNY SLATE: NỖI SỢ SÂN KHẤU

Jenny Slate: Stage Fright (2019)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim JENNY SLATE: NỖI SỢ SÂN KHẤU - 2019 - Mỹ:

Jenny Slate kể những câu chuyện về tuổi trưởng thành và những ký ức về ngôi nhà thời thơ ấu.