Bookmark

HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM

The Unbeatable (2021)

Nội dung phim

Phim HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - 2021 - Trung Quốc:

Lý Cẩn Dung vì báo thù mà đến Kim Lăng, bắt tay cùng Cam Đường tiên sinh Chu Dĩ Đường, trảm Bắc Đẩu diệt gian tướng bảo vệ thái bình cho Nam Bắc Triều.