Bookmark
0/50 votes

HOT BOY NỔI LOẠN

Lost in Paradise (2011)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim HOT BOY NỔI LOẠN - 2011 - Việt nam:

Hot Boy Nổi Loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt gồm có 2 câu chuyện song hành với nhau. Bộ phim là 1 lời cảnh báo về 1 hiện tượng có thật bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: nghề mại dâm đồng tính nam bên cạnh nghề mại dâm nữ.