Bookmark

Hội Kín (Phần 2)

The Order (Season 2) (2019)

Nội dung phim

Phim Hội Kín (Phần 2) - 2019 - Mỹ:

Tại Đại học Belgrave, mối thù sâu đậm giữa người sói và pháp sư chỉ tạm lắng xuống khi một thế lực ác quỷ vô cùng hiểm độc đe dọa hủy diệt tất cả.