Bookmark
0/50 đánh giá

HOÀNG PHI HỒNG: NAM BẮC ANH HÙNG

The Unity of Heroes (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim HOÀNG PHI HỒNG: NAM BẮC ANH HÙNG - 2018 - Trung Quốc:

Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.