Bookmark

HOÀNG PHI HỒNG 5 – TRIỆU VĂN TRÁC

Once Upon a Time in China V (1996)

Nội dung phim

Phim HOÀNG PHI HỒNG 5 – TRIỆU VĂN TRÁC - 1996 - Trung Quốc:

Hoàng Phi Hồng 5 là bộ phim truyện do Hồng Kông sản xuất vào năm 1996.Đây cũng là phần cuối cùng trong series phim Hoàng Phi Hồng của Triệu Văn Trác,nói về thời kỳ sau cách mạng Tân Hợi,đất nước vẫn còn rất nhiều bất ổn mà nổi trội là bọn trộm cướp lộng hành.