Bookmark

HOÀNG PHI HỒNG 3 – TRIỆU VĂN TRÁC

ONCE UPON A TIME IN CHINA III (1993)

Nội dung phim

Phim HOÀNG PHI HỒNG 3 – TRIỆU VĂN TRÁC - 1993 - Trung Quốc:

Hoàng Phi Hồng 3 là một bộ phim điện ảnh do Hồng Kông sản xuất,phim dài 6 tập và được thực hiện vào năm 1995.Lúc này trụ trì của Thiếu Lâm Tự bị bệnh nặng nên phải nhờ đến y thuật của Hoàng Phi Hồng,trong thời gian Phi Hồng chữa bệnh cho trụ trì thì anh đã phát hiện ra nhiều điều,Thiếu Lâm Tự thật sự rất mờ ám,rất nhiều sự việc lạ xảy ra như dân chúng không tôn trọng những người trong Thiếu Lâm,Quỷ Cước Thất đã bị mất tích bí ẩn và Không Vân đại sư bị thương rất nặng trong chốn lao tù.Hoàng Phi Hồng dần lần theo dấu vết của sự đen tối đang tồn tại ở Thiếu Lâm.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim hay triệu văn trác