Bookmark

Hoan Hỷ Du Long

Sóng Gió Chỉ Cấm Thành (1998)

Nội dung phim

Phim Hoan Hỷ Du Long - 1998 - Hồng Kông:

Phim Hoan Hỷ Du Long: Sóng Gió Chỉ Cấm Thành xoay quanh năm Quang Tự thứ 24, sau khi biến pháp Mậu Tuất thất bại, Hoàng đế bị bắt giam, triều đình trên dưới vô cùng hỗn loạn, gian thần lộng hành hoạn quan lộng quyền.  Tay hành hình mới ra nghề Mãnh Tiểu Sơn trong buổi hành hình đầu tiên bị cô gái giang hồ Liễu Thanh Thanh phá hoại, ngất xỉu tại pháp trường, mối ác cảm giữa 2 người bắt đầu từ đó.

Một lần tình cờ Tiểu Sơn và Thanh Thanh phát hiện đại thái giám Lý Liên Anh xuất cung mưu đồ đen tối, Lý Liên Anh quỷ kế đa đoan, thu nhận hai người họ làm tâm phúc để đề phòng hậu hoạn.

Tiểu Sơn và Thanh Thanh cải trang thành thái giám vào cung quen biết với Đa La cách cách tính tình ương bướng nhưng trọng tình trọng nghĩa. Cả 3 nhanh chóng kết thành bạn thân. Vì có mối quan hệ với Đa La cách cách và đại thái giám Lý Liên Anh, Tiểu Sơn và Thanh Thanh dần bị cuốn vào sóng gió tranh quyền đạot vị chốn cung đình.

Nhưng với tài trí và sự thông minh hơn người, cả hai nhiều lần hóa giải những nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, lợi dụng sự nghi kỵ cũng nhũng thế lực trong cung tương khắc lẫn nhau, tạo ra lá bùa hộ thân cho mình.

Không muốn nhìn thấy triều đình rơi vào tay kẻ gian, Tiểu Sơn quyết định giả cứu Hoàng Thượng. Nhưng ngay giờ khắc quyết định cho kế hoạch cứu giá, thân phận của Tiểu Sơn và Thanh Thanh bại lộ, vốn đang chiếm thế thượng phong bỗng chốc rơi vào nguy cơ sát thân. Một trận chiến quyền lực đẫm máu đang được diễn ra…

Xem Phim Hoan Hỷ Du Long vietsub, Xem Phim Hoan Hỷ Du Long thuyết minh, Xem Phim Hoan Hỷ Du Long lồng tiếng, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành thuyết minh, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành vietsub, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 1, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 2, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 3, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 4, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 5, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 6, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 7, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 8, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 9, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 10, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 11, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 12, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 13, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 14, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 15, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 16, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 17, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 18, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 19, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 20, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 21, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 22, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 23, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 24, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 25, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 26, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 27, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 28, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 29, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 30, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 31, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 32, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 33, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 34, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 35, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 36, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 37, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 38, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 39, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 40, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 41, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 42, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 43, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 44, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 45, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 46, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 47, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 48, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 49, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 50, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 51, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 52, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 53, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 54, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 55, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 56, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 57, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 58, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 59, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 60, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 61, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 62, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 63, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 64, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 65, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 66, Hoan Hỷ Du Long 67, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 68, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 69, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập 70, xem phim Hoan Hỷ Du Long tập cuối, xem phim Hoan Hỷ Du Long trọn bộ, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 1, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 2, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 3, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 4, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 5, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 6, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 7, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 8, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 9, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 10, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 11, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 12, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 13, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 14, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 15, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 16, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 17, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 18, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 19, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 20, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 21, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 22, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 23, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 24, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 25, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 26, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 27, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 28, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 29, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 30, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 31, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 32, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 33, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 34, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 35, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 36, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 37, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 38, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 39, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 40, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 41, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 42, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 43, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 44, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 45, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 46, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 47, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 48, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 49, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 50, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 51, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 52, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 53, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 54, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 55, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 56, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 57, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 58, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 59, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 60, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 61, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 62, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 63, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 64, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 65, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 66, Sóng Gió Chỉ Cấm Thành 67, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 68, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 69, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập 70, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tập cuối, xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành trọn bộ Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành motphim, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành bilutv, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành phim han, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành dongphim, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành tvhay, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành phim7z, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành vivuphim, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành xemphimso, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành biphim, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành phimmedia, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành vietsubtv, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành phimmoi, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành vtv16, Xem phim Sóng Gió Chỉ Cấm Thành phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Hoan Hỷ Du Long motphim, Xem phim Hoan Hỷ Du Long bilutv, Xem phim Hoan Hỷ Du Long phim han, Xem phim Hoan Hỷ Du Long dongphim, Xem phim Hoan Hỷ Du Long tvhay, Xem phim Hoan Hỷ Du Long phim7z, Xem phim Hoan Hỷ Du Long vivuphim, Xem phim Hoan Hỷ Du Long xemphimso, Xem phim Hoan Hỷ Du Long biphim, Xem phim Hoan Hỷ Du Long phimmedia, Xem phim Hoan Hỷ Du Long vietsubtv, Xem phim Hoan Hỷ Du Long phimmoi, Xem phim Hoan Hỷ Du Long vtv16, Xem phim Hoan Hỷ Du Long phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16