Bookmark

HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI

Harry Potter And The Half-blood Prince (2009)

Nội dung phim

Phim HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI - 2009 - Mỹ:

Phim Harry Potter Và Hoàng Tử Lai: Trong năm thứ sáu ở Hogwarts School of Witchcraft, và trong wizard và Muggle thế giới Chúa tể Voldemort và bọn tay sai của ông đang ngày càng hoạt động. Với vị trí tuyển dụng để điền vào ở Hogwarts, giáo sư Dumbledore thuyết phục Horace Slughorn, từ nghỉ hưu để trở thành giáo viên potions, trong khi Giáo sư Snape nhận được tin mong đợi từ lâu. Harry Potter, cùng với cụ Dumbledore, phải đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm để đánh bại kẻ thù ác của mình.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • harry potter và hoàng tử lai vietsub