Bookmark

Hành Trình Trở Thành Siêu Anh Hùng

How I Became a Super Hero (2021)

Nội dung phim

Phim Hành Trình Trở Thành Siêu Anh Hùng - 2021 - Châu Âu:

Hành trình trở thành siêu anh hùng – How I Became a Super Hero 2021: phim nói về ở một thế giới tương lai. trung úy Moreau và Schaltzmann đã và đang điều tra một nhóm tội phạm đã tung hóa chất làm các con người bị biến đổi trở thành có năng lực phi thường, và nhóm người có được siêu năng lực lại tìm cách phá hoại và gây ảnh hưởng để muốn được nổi tiếng, trung úy Moreau và Schaltzmann đã hợp tác cùng 2 cựu siêu anh hùng là Monte Carlo và Callista để lật đổ băng tội phạm nhằm lấy lại hòa bình nơi họ đang sống.