Bookmark

Giọng Nói Nhỏ Trong Đầu (Phần 1)

Little Voice (Season 1) (2020)

Nội dung phim

Phim Giọng Nói Nhỏ Trong Đầu (Phần 1) - 2020 - Mỹ:

Một bức thư tình bằng âm nhạc đa dạng của New York, nó khám phá hành trình phổ quát tìm kiếm giọng nói đích thực của bạn vào những năm đầu tuổi 20.