Bookmark

Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời

Pope Francis: A Man of His Word (2018)

Nội dung phim

Phim Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời - 2018 - Châu Âu:

Nhà làm phim tài liệu Wim Wenders vi vu khắp nơi với Giáo hoàng Francis, ghi lại quan điểm nhân văn của vị giáo hoàng gây tranh cãi trong thời đại bị chia rẽ sâu sắc.

Giáo Hoàng Francis: Người Giữ Lời​​​​​​​