Bookmark

GIÁNG LONG THẦN CHƯỞNG TÔ KHẤT NHI

Master So Dragon Subduing Palms (2019)

Nội dung phim

Phim GIÁNG LONG THẦN CHƯỞNG TÔ KHẤT NHI - 2019 - Trung Quốc:

Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi đã xuất hiện trở lại, cùng với Thiết Kiều Tam nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đại chiến ma giáo vô cùng lớn.