Bookmark

Elcano Và Magellan: Hành Trình Bốn Bể

Elkano, lehen mundu bira (2020)

Nội dung phim

Phim Elcano Và Magellan: Hành Trình Bốn Bể - 2020 - Mỹ:

Chuyến thám hiểm của Elcano cùng các thủy thủ đoàn đầy vui nhộn và đối đầu với thách thức của thiên nhiên… Tháng 9 này cùng Elcano giương buồm ra khơi đến các vùng đất mới.

Elcano Và Magellan: Hành Trình Bốn Bể