Bookmark

DƯỚI ĐỘ KHÔNG

Below Zero (2021)

Nội dung phim

Phim DƯỚI ĐỘ KHÔNG - 2021 - Châu Âu:

Khi 1 xe tải chuyển tù nhân bị tấn công, vị cảnh sát chịu trách nhiệm phải chiến đấu với thù trong giặc ngoài, đồng thời đối phó với kẻ thù thầm lặng: cơn lạnh giá buốt.