Bookmark

Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9)

Police Station Number 7 (2002)

Nội dung phim

Phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) - 2002 - Hồng Kông:

Hoàng Anh Cô (do Tiết Gia Yến đóng) là một người lạc quan, thích giúp đỡ người khác. Cô sống cùng với con gái là Tôn Mẫn Hoa (do Uông Lâm đóng). Anh Cô có quan hệ hàng xóm rất tốt với Vương Tử Tường (do Hứa Thiệu Hùng đóng). Con trai của Tường là Vương Kiếm (do Ngô Khải Hoa đóng) coi Anh Cô như mẹ nuôi. Vì thiếu nợ cờ bạc nên Anh Cô thỉnh thoảng nhận tội thay cho người khác để trừ nợ. Lần nào cũng ngồi tù vài hôm là ra ngoài. Tuy nhiên, trong một lần buột miệng hứa nhận tội thay người khác, Anh Cô mắc tội giết người và bị xử tử hình. Trước lúc hành hình, Anh Cô cắt đi bím tóc của mình. Cô dặn cai ngục giao cho con gái để làm kỷ niệm. Sau khi chết, hồn của Anh Cô bám vào bím tóc. Tuy nhiên, bím tóc lại bị cất giữ trong phòng vật chứng, nơi có thờ Quan Công, vì thế linh hồn của Anh Cô không thể ra ngoài.  Mười mấy năm sau, Kiếm trở thành một cảnh sát chính trực, đảm trách giữ kho vật chứng. Kiếm tìm thấy bím tóc và gặp lại được Anh Cô. Sau khi di chuyển pho tượng Quan Công, linh hồn cô cuối cùng cũng được tự do. Kiếm tích cực giúp Anh Cô tìm lại con gái đã thất lạc nhiều năm. Còn Anh Cô cũng giúp đỡ Kiếm phá được nhiều vụ án phức tạp. Cuối cùng, Anh Cô cũng gặp được con gái. Nhưng trớ trêu thay, Mẫn Hoa lúc này đang lâm vào tình thế giống Anh Cô năm xưa. Anh Cô sẽ giúp con gái mình thoát tội như thế nào?

Xem Phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) vietsub, Xem Phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Police Station Number 7 thuyết minh, xem phim Police Station Number 7 vietsub, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 1, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 2, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 3, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 4, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 5, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 6, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 7, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 8, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 9, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 10, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 11, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 12, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 13, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 14, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 15, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 16, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 17, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 18, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 19, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 20, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 21, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 22, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 23, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 24, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 25, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 26, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 27, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 28, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 29, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 30, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 31, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 32, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 33, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 34, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 35, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 36, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 37, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 38, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 39, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 40, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 41, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 42, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 43, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 44, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 45, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 46, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 47, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 48, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 49, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 50, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 51, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 52, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 53, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 54, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 55, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 56, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 57, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 58, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 59, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 60, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 61, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 62, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 63, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 64, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 65, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 66, Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) 67, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 68, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 69, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập 70, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tập cuối, xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) trọn bộ, xem phim Police Station Number 7 tập 1, xem phim Police Station Number 7 tập 2, xem phim Police Station Number 7 tập 3, xem phim Police Station Number 7 tập 4, xem phim Police Station Number 7 tập 5, xem phim Police Station Number 7 tập 6, xem phim Police Station Number 7 tập 7, xem phim Police Station Number 7 tập 8, xem phim Police Station Number 7 tập 9, xem phim Police Station Number 7 tập 10, xem phim Police Station Number 7 tập 11, xem phim Police Station Number 7 tập 12, xem phim Police Station Number 7 tập 13, xem phim Police Station Number 7 tập 14, xem phim Police Station Number 7 tập 15, xem phim Police Station Number 7 tập 16, xem phim Police Station Number 7 tập 17, xem phim Police Station Number 7 tập 18, xem phim Police Station Number 7 tập 19, xem phim Police Station Number 7 tập 20, xem phim Police Station Number 7 tập 21, xem phim Police Station Number 7 tập 22, xem phim Police Station Number 7 tập 23, xem phim Police Station Number 7 tập 24, xem phim Police Station Number 7 tập 25, xem phim Police Station Number 7 tập 26, xem phim Police Station Number 7 tập 27, xem phim Police Station Number 7 tập 28, xem phim Police Station Number 7 tập 29, xem phim Police Station Number 7 tập 30, xem phim Police Station Number 7 tập 31, xem phim Police Station Number 7 tập 32, xem phim Police Station Number 7 tập 33, xem phim Police Station Number 7 tập 34, xem phim Police Station Number 7 tập 35, xem phim Police Station Number 7 tập 36, xem phim Police Station Number 7 tập 37, xem phim Police Station Number 7 tập 38, xem phim Police Station Number 7 tập 39, xem phim Police Station Number 7 tập 40, xem phim Police Station Number 7 tập 41, xem phim Police Station Number 7 tập 42, xem phim Police Station Number 7 tập 43, xem phim Police Station Number 7 tập 44, xem phim Police Station Number 7 tập 45, xem phim Police Station Number 7 tập 46, xem phim Police Station Number 7 tập 47, xem phim Police Station Number 7 tập 48, xem phim Police Station Number 7 tập 49, xem phim Police Station Number 7 tập 50, xem phim Police Station Number 7 tập 51, xem phim Police Station Number 7 tập 52, xem phim Police Station Number 7 tập 53, xem phim Police Station Number 7 tập 54, xem phim Police Station Number 7 tập 55, xem phim Police Station Number 7 tập 56, xem phim Police Station Number 7 tập 57, xem phim Police Station Number 7 tập 58, xem phim Police Station Number 7 tập 59, xem phim Police Station Number 7 tập 60, xem phim Police Station Number 7 tập 61, xem phim Police Station Number 7 tập 62, xem phim Police Station Number 7 tập 63, xem phim Police Station Number 7 tập 64, xem phim Police Station Number 7 tập 65, xem phim Police Station Number 7 tập 66, Police Station Number 7 67, xem phim Police Station Number 7 tập 68, xem phim Police Station Number 7 tập 69, xem phim Police Station Number 7 tập 70, xem phim Police Station Number 7 tập cuối, xem phim Police Station Number 7 trọn bộ Xem phim Police Station Number 7 motphim, Xem phim Police Station Number 7 bilutv, Xem phim Police Station Number 7 phim han, Xem phim Police Station Number 7 dongphim, Xem phim Police Station Number 7 tvhay, Xem phim Police Station Number 7 phim7z, Xem phim Police Station Number 7 vivuphim, Xem phim Police Station Number 7 xemphimso, Xem phim Police Station Number 7 biphim, Xem phim Police Station Number 7 phimmedia, Xem phim Police Station Number 7 vietsubtv, Xem phim Police Station Number 7 phimmoi, Xem phim Police Station Number 7 vtv16, Xem phim Police Station Number 7 phimbathu, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) motphim, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) bilutv, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) phim han, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) dongphim, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) tvhay, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) phim7z, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) vivuphim, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) xemphimso, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) biphim, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) phimmedia, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) phimmoi, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) vtv16, Xem phim Đồn Cảnh Sát Số 7 (SCTV9) phimbathu,