Bookmark
4.9/51 votes

ĐỘI TRƯỞNG MỸ : KẺ BÁO THÙ ĐẦU TIÊN

Captain America: The First Avenger (2011)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim ĐỘI TRƯỞNG MỸ : KẺ BÁO THÙ ĐẦU TIÊN - 2011 - Mỹ:

Phim Captain America: The First Avenger kể về câu chuyện của 1 người linh vì muốn trở thành 1 siêu chiến binh nên anh đã tình nguyện tham gia vào dự án thí nghiệm bí mật, khi đó thử nghiệm thành công và anh có 1 kỉ năng siêu hạng đồng thời cũng là vũ khí bí mật rất lợi hại.