Bookmark

Đối Đầu

Hard Kill (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Đối Đầu - 2020 - Mỹ:

Phim Đối Đầu 2020 xoay quanh đội lính đánh thuê của Derek Miller (Jesse Metcalfe) đảm nhận nhiệm vụ giải cứu con gái của ông trùm tập đoàn công nghệ (Bruce Willis) thoát khỏi âm mưu độc đoán của Kẻ rửa tội (Sergio Rizzuto)

Đối Đầu​​​​​​​