Bookmark
0/50 đánh giá

Diệu Tiên Sinh

Mr. Miao (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Diệu Tiên Sinh - 2020 - Trung Quốc:

Tại sao phải giết người tốt, cứu người xấu? Vì muốn tìm thấy câu trả lời mà Đinh Quả và sư phụ Lương Diễn bắt đầu hành trình truy tìm tung tích hoa Bỉ Ngạn, vừa gian nan vừa hiện thực.

Diệu Tiên Sinh​​​​​​​