Bookmark

ĐIỂM MÙ CHẾT CHÓC

Sightless (2020)

Nội dung phim

Phim ĐIỂM MÙ CHẾT CHÓC - 2020 - Mỹ:

Trong khi hồi phục sau cuộc tấn công đã khiến cô bị mù, một cựu nghệ sĩ vĩ cầm ngày càng nghi ngờ những người mới bước vào cuộc sống của cô và hành vi đáng ngại của họ.