Bookmark

ĐIỂM KÍCH HOẠT

Trigger Point (2021)

Nội dung phim

Phim ĐIỂM KÍCH HOẠT - 2021 - Mỹ:

Điểm Kích Hoạt – Trigger Point: Nicolas Shaw là 1 đặc nhiệm đã về hưu và anh đã ko nghĩ ngơi mà muốn tiếp tục làm công việc của mình với 1 nhóm khác, nơi đây đều là những ng giỏi có kỉ năng vượt trội. cả nhóm đã chống lại những kẻ tàn át để bảo vệ công lý.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • Xem phim Điểm kích hoạt