Bookmark
0/50 đánh giá

DI SẢN CỦA NGƯỜI THỢ SĂN HƯƠU

The Legacy of a Whitetail Deer Hunter (2018)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim DI SẢN CỦA NGƯỜI THỢ SĂN HƯƠU - 2018 - Mỹ:

The Legacy of a Whitetail Deer Hunter (Di Sản Của Người Thợ Săn Hươu): Một người thợ săn hươu cùng một người quay phim đã bắt đầu một chuyến đi săn vào dịp cuối tuần để thắt chặt mối quan hệ và tình cảm gia đình với con trai của ông.