Bookmark

Dị Nhân Thế Hệ Mới

The New Mutants (2020)

Nội dung phim

Phim Dị Nhân Thế Hệ Mới - 2020 - Mỹ:

Dị Nhân Thế Hệ Mới

Dị Nhân Thế Hệ Mới – The New Mutants là câu chuyện về năm dị nhân trẻ khám phá ra sức mạnh dị phàm của họ trong khi bị giam cầm ở một khu phức hợp. Họ phải chiến đấu để được tự do.

Dị Nhân Thế Hệ Mới