Bookmark

DỊ NHÂN: PHẦN 2 – LIÊN MINH DỊ NHÂN

X2 : X-men United (2003)

Nội dung phim

Phim DỊ NHÂN: PHẦN 2 – LIÊN MINH DỊ NHÂN - 2003 - Mỹ:

Phim Dị Nhân 2 bắt đầu 1 cuộc chiến mới của nhưng người đột biến gen khi tổng thống Mỹ bí ám sát tại Nhà Trắng. Magneto đã trốn thoát nhưng giờ họ fai kết hợp lại đề chống tướng William Stryker – người muốn tiêu diệt hết những dị nhân trên thế giới. Dị Nhân 2 còn fai chống lại Yuriko – một người đột biến luôn đối đầu với Wolverine…