Bookmark
4.7/51 đánh giá

Di Nguyện Của Cha

The Last Thing He Wanted (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Di Nguyện Của Cha - 2020 - Mỹ:

Một phóng viên đanh thép vướng vào câu chuyện mà cô cố gắng phơi bày trong khi giúp người cha đau ốm của mình môi giới hợp đồng vũ khí ở Trung Mỹ.

Di Nguyện Của Cha​​​​​​​