Nội dung phim

Phim Deep - 2021 - Thái Lan:

Deep – Deep 2021: một bộ phim của Thái Lan được sản xuất năm 2021 của Neftlix, nói về 4 sinh viên đại học Y Dược của Thái, củng như bao sinh viên khác các bạn đều mắc triệu chứng khó ngủ sau một ngày học tập mệt mỏi, tình cờ trường có một chương trình tổ chức thí nghiệm đối với những sinh viên này thì 4 bạn đăng kí vào để thử nghiệm, quá trình thử nghiệm diển ra đang suông sẻ thì có một ngày bổng trở nên mất kiểm soát và 4 bạn chiềm vào giấc ngủ lâu dài, các bạn phải cố gắng để tỉnh dậy trước khi quá muộn.