Bookmark

Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh

The Tears of the Great Sage (2020)

Nội dung phim

Phim Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh - 2020 - Trung Quốc:

Câu chuyện kể về sau khi Tôn Ngộ Không được sắc phong Đấu Chiến Thắng Phật, tiếp tục những kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng, tại đây Ngộ Không gặp phải kiếp nạn sắc tình lục dục nảy sinh tình cảm cùng với nữ yêu chốn hồng trần.

Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh​​​​​​​