Bookmark

Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9)

Thần Kiếm Ma Đao (1986)

Nội dung phim

Phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) - 1986 - Hồng Kông:

Giá tả một vụ án ly kỳ trên giang hồ, nói rõ tánh xấu của con người và những chuyện mờ ám về đấu tranh quyền lực. Bạch Phụng Thiên, Chúc ý Vân bị vu oan giết hại tứ đại chưởng môn của chánh phái, vợ chồng Bạch thị vì lánh hoạ, dẫn theo 3 đứa con chạy trốn, nhưng bị giết chết, ba đứa con chạy tán lạc, mỗi đứa có 1 cảnh ngộ khác nhau.
Đứa con út Triễn Vũ Mạo từ qua U minh tuyệt cốc được kiếm thánh Đạo tiên truyền thụ võ công. Nhị lão trong trường hợp ngẫu nhiên, được thiên ngoại linh thiết, luyện thành thần kiếm ma Đao, nhưng trong lúc trao đổi võ công.
Đao tiên vì bị ma lực ảnh hưởng, thần trí rối loạn, chém chết kiếm thánh, xách theo ma Đao xuất cốc, làm cho võ lâm xảy ra chuyện tang tóc

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim hồng kông thần kiếm ma đao
  • phim hồng kông đao tiên kiếm thánh
  • phim đao tiên kiếm thanh
Xem Phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) vietsub, Xem Phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Thần Kiếm Ma Đao thuyết minh, xem phim Thần Kiếm Ma Đao vietsub, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 1, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 2, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 3, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 4, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 5, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 6, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 7, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 8, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 9, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 10, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 11, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 12, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 13, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 14, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 15, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 16, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 17, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 18, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 19, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 20, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 21, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 22, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 23, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 24, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 25, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 26, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 27, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 28, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 29, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 30, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 31, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 32, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 33, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 34, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 35, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 36, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 37, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 38, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 39, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 40, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 41, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 42, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 43, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 44, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 45, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 46, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 47, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 48, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 49, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 50, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 51, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 52, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 53, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 54, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 55, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 56, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 57, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 58, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 59, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 60, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 61, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 62, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 63, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 64, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 65, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 66, Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) 67, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 68, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 69, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập 70, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tập cuối, xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) trọn bộ, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 1, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 2, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 3, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 4, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 5, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 6, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 7, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 8, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 9, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 10, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 11, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 12, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 13, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 14, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 15, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 16, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 17, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 18, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 19, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 20, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 21, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 22, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 23, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 24, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 25, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 26, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 27, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 28, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 29, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 30, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 31, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 32, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 33, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 34, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 35, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 36, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 37, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 38, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 39, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 40, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 41, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 42, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 43, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 44, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 45, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 46, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 47, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 48, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 49, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 50, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 51, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 52, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 53, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 54, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 55, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 56, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 57, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 58, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 59, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 60, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 61, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 62, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 63, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 64, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 65, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 66, Thần Kiếm Ma Đao 67, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 68, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 69, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập 70, xem phim Thần Kiếm Ma Đao tập cuối, xem phim Thần Kiếm Ma Đao trọn bộ Xem phim Thần Kiếm Ma Đao motphim, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao bilutv, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao phim han, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao dongphim, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao tvhay, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao phim7z, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao vivuphim, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao xemphimso, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao biphim, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao phimmedia, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao vietsubtv, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao phimmoi, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao vtv16, Xem phim Thần Kiếm Ma Đao phimbathu, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) motphim, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) bilutv, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) phim han, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) dongphim, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) tvhay, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) phim7z, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) vivuphim, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) xemphimso, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) biphim, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) phimmedia, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) phimmoi, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) vtv16, Xem phim Đao Tiên Kiếm Thánh (SCTV9) phimbathu,