Bookmark

ĐẢO HẢI TẶC: ĐẢO TRÊN TRỜI

One Piece Special: Episode Of Sky Island (2018)

Nội dung phim

Phim ĐẢO HẢI TẶC: ĐẢO TRÊN TRỜI - 2018 - Nhật Bản:

Đảo Hải Tặc: Đảo Trên Trời là tập đặc biệt được làm lại phần ở Đảo Trên Trời. Đặc biệt, sẽ có 1 nhân vật được xuất hiện mà trong manga ở phần Skypiea không hề xuất hiện.