Phim của đạo diễn: Boonsilp Patthanee Daenangthavee