Bookmark

Đạo Diễn Curtiz

Curtiz (2019)

Nội dung phim

Phim Đạo Diễn Curtiz - 2019 - Mỹ:

Quyết tâm và ngạo nghễ, đạo diễn Michael Curtiz mạnh mẽ đối mặt với áp lực chính trị ở xưởng phim và chuyện gia đình trong khi xoay xở sản xuất “Casablanca” vào năm 1942.

Đạo Diễn Curtiz​​​​​​​