Bookmark

Đảo Chính: Đế Chế Diệt Vong 3

Rogue Warfare: Death of a Nation (2021)

Nội dung phim

Phim Đảo Chính: Đế Chế Diệt Vong 3 - 2021 - Mỹ:

Đảo Chính: Đế Chế Diệt Vong 3 – Rogue Warfare: Death of a Nation : 1 nhóm mang mặt nạ bí ẩn với âm mưu diệt vong thế giới trong 36h, nhầm xoá sổ nhóm này mang lại bình yên cho thế giới 1 nhóm người lính trẻ anh dũng đã chống lại tội ác này.