Bookmark

Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu

Feel the Beat (2020)

Nội dung phim

Phim Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - 2020 - Mỹ:

Sau khi thất bại ở buổi thử vai Broadway, một vũ công vị kỷ miễn cưỡng trở về quê nhà và đồng ý huấn luyện một nhóm những đứa trẻ lập dị để tham gia cuộc thi lớn.

Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu​​​​​​​