Bookmark

Đại Nội Thị Vệ (SCTV9)

Giông Tố Tử Cấm Thành (2011)

Nội dung phim

Phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) - 2011 - Hồng Kông:

Phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9): Giông Tố Tử Cấm Thành kể về chàng thanh niên võ nghệ cao cường Nhiếp Đa Bảo (Mã Tuấn Vỹ) luôn ấp ủ ước mơ được vào Tử Cấm Thành làm ngự tiền thị vệ, một mặt thực hiện hoài bão của bản thân, một mặt muốn đại diện cho tiếng nói của người Mãn trong triều đình người Hán.

Chính vì vậy, Đa Bảo đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi tuyển vào thị vệ doanh do triều đình tổ chức. Trong một lần tình cờ, Đa Bảo quen biết và kết nghĩa huynh đệ với nhị vương gia Phúc Toàn (Mã Quốc Minh). Sau khi vào cung, được sự đề bạt của Phúc Toàn, Đa Bảo được bổ nhiệm làm nhất đẳng thị vệ phò tá cho vua Khang Hy (Trần Quốc Bang).

Tuy nhiên, Đa Bảo không bao giờ ngờ cấm cung là một nơi đầy những âm mưu, toan tính và lọc lừa. Và Đa Bảo cũng không thể ngờ rằng hảo huynh đệ tình như thủ túc của mình – Phúc Toàn – từ lâu luôn toan tính kế hoạch mưu triều soán vị, lật đổ ngôi vua của Khang Hy…

Xem Phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) vietsub, Xem Phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành thuyết minh, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành vietsub, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 1, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 2, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 3, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 4, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 5, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 6, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 7, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 8, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 9, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 10, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 11, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 12, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 13, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 14, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 15, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 16, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 17, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 18, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 19, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 20, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 21, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 22, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 23, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 24, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 25, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 26, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 27, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 28, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 29, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 30, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 31, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 32, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 33, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 34, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 35, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 36, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 37, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 38, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 39, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 40, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 41, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 42, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 43, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 44, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 45, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 46, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 47, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 48, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 49, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 50, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 51, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 52, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 53, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 54, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 55, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 56, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 57, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 58, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 59, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 60, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 61, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 62, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 63, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 64, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 65, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 66, Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) 67, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 68, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 69, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập 70, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tập cuối, xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) trọn bộ, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 1, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 2, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 3, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 4, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 5, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 6, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 7, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 8, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 9, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 10, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 11, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 12, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 13, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 14, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 15, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 16, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 17, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 18, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 19, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 20, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 21, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 22, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 23, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 24, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 25, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 26, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 27, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 28, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 29, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 30, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 31, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 32, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 33, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 34, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 35, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 36, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 37, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 38, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 39, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 40, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 41, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 42, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 43, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 44, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 45, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 46, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 47, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 48, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 49, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 50, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 51, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 52, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 53, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 54, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 55, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 56, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 57, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 58, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 59, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 60, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 61, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 62, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 63, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 64, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 65, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 66, Giông Tố Tử Cấm Thành 67, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 68, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 69, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập 70, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tập cuối, xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành trọn bộ Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành motphim, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành bilutv, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành phim han, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành dongphim, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành tvhay, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành phim7z, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành vivuphim, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành xemphimso, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành biphim, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành phimmedia, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành vietsubtv, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành phimmoi, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành vtv16, Xem phim Giông Tố Tử Cấm Thành phimbathu, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) motphim, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) bilutv, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) phim han, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) dongphim, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) tvhay, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) phim7z, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) vivuphim, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) xemphimso, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) biphim, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) phimmedia, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) phimmoi, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) vtv16, Xem phim Đại Nội Thị Vệ (SCTV9) phimbathu,