Bookmark

Đặc Vụ Ngầm

Legacy of Lies (2019)

Nội dung phim

Phim Đặc Vụ Ngầm - 2019 - Mỹ:

Đặc Vụ Ngầm kể về một cựu đặc vụ MI6 bị dấn thân trở lại vào thế giới gián điệp để khám phá sự thật gây sốc về các hoạt động được thực hiện bởi các dịch vụ bí mật chưa biết.

Đặc Vụ Ngầm​​​​​​​