Bookmark
5/51 đánh giá

CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG

River of Wine (2011)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG - 2011 - Hồng Kông:

Bộ phim Cửu Giang Thập Nhị Phường là một bộ phim do đài truyền hìn Limited sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Wong Wai-sing Cửu Giang. Phim Thập Nhị Phường là câu chuyện diễn ra trong triều đại nhà Thanh, xoay quanh Sung và gia đình Leung. Madam Leung (Nancy Sit) là chủ sở hữu của một doanh nghiệp nhỏ với con trai cả Leung Ching-Yiu (Bowie Lam), con trai thứ hai thứ ba Leung Ching-hong (Sunny Chan), con gái của Leung Sáu-man (Casper Chan) và con gái út Leung Sáu-yin (Cilla Lok). Yiu ban đầu là một công nhân tại nhà máy bia Jiujiang nhưng do một thảm họa tự nhiên, viết lại cuộc sống của Leung và gia đình Sung.Con gái của gia đình Sung, Sung Chi-ching (Linda Chung), người tình thứ ba Ting Kar-PIK (Elena Kong) và con trai cả Sung Chi-tsun (Ngô Ka-nin) đã được tách ra. Gia đình Sung quyết định áp dụng Yiu là con trai của họ và chăm sóc kinh doanh. Hồng Yiu đã trở thành con trai, vì lợi ích của sự giàu có của gia đình Sung.Chỉ khi kinh doanh cho các nhà máy bia rượu Cửu Giang đã diễn ra tốt đẹp, Sung gia đình đã mất từ ​​lâu trở về con trai và muốn để đòi lại quyền sở hữu của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến một mối thù lớn giữa Leung và Sungs.Cuối cùng, khi Yiu kết hôn nhân giữa Thanh và Hồng, ông đã sẵn sàng để trả lại quyền sở hữu cho Sungs. Đáng buồn thay, người bạn tốt nhất của Tsun Tsang Yuk-fong (Sire Ma) cha Thẩm Tsang (Lau Kong) gây ra sự sụp đổ với gia đình. Sung kinh doanh gia đình bị mất cắp, may mắn Hồng giúp gia đình xây dựng lại kinh doanh của họ. Sung và Leungs bình tĩnh mối thù của họ….

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • phim bo cuu giang thap nhi phuong
  • phim cuu giang thap nhi phuong
Xem Phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG vietsub, Xem Phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG thuyết minh, Xem Phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG lồng tiếng, xem phim River of Wine thuyết minh, xem phim River of Wine vietsub, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 1, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 2, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 3, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 4, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 5, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 6, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 7, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 8, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 9, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 10, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 11, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 12, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 13, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 14, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 15, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 16, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 17, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 18, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 19, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 20, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 21, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 22, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 23, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 24, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 25, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 26, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 27, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 28, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 29, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 30, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 31, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 32, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 33, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 34, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 35, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 36, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 37, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 38, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 39, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 40, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 41, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 42, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 43, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 44, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 45, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 46, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 47, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 48, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 49, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 50, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 51, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 52, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 53, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 54, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 55, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 56, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 57, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 58, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 59, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 60, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 61, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 62, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 63, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 64, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 65, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 66, CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG 67, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 68, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 69, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập 70, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tập cuối, xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG trọn bộ, xem phim River of Wine tập 1, xem phim River of Wine tập 2, xem phim River of Wine tập 3, xem phim River of Wine tập 4, xem phim River of Wine tập 5, xem phim River of Wine tập 6, xem phim River of Wine tập 7, xem phim River of Wine tập 8, xem phim River of Wine tập 9, xem phim River of Wine tập 10, xem phim River of Wine tập 11, xem phim River of Wine tập 12, xem phim River of Wine tập 13, xem phim River of Wine tập 14, xem phim River of Wine tập 15, xem phim River of Wine tập 16, xem phim River of Wine tập 17, xem phim River of Wine tập 18, xem phim River of Wine tập 19, xem phim River of Wine tập 20, xem phim River of Wine tập 21, xem phim River of Wine tập 22, xem phim River of Wine tập 23, xem phim River of Wine tập 24, xem phim River of Wine tập 25, xem phim River of Wine tập 26, xem phim River of Wine tập 27, xem phim River of Wine tập 28, xem phim River of Wine tập 29, xem phim River of Wine tập 30, xem phim River of Wine tập 31, xem phim River of Wine tập 32, xem phim River of Wine tập 33, xem phim River of Wine tập 34, xem phim River of Wine tập 35, xem phim River of Wine tập 36, xem phim River of Wine tập 37, xem phim River of Wine tập 38, xem phim River of Wine tập 39, xem phim River of Wine tập 40, xem phim River of Wine tập 41, xem phim River of Wine tập 42, xem phim River of Wine tập 43, xem phim River of Wine tập 44, xem phim River of Wine tập 45, xem phim River of Wine tập 46, xem phim River of Wine tập 47, xem phim River of Wine tập 48, xem phim River of Wine tập 49, xem phim River of Wine tập 50, xem phim River of Wine tập 51, xem phim River of Wine tập 52, xem phim River of Wine tập 53, xem phim River of Wine tập 54, xem phim River of Wine tập 55, xem phim River of Wine tập 56, xem phim River of Wine tập 57, xem phim River of Wine tập 58, xem phim River of Wine tập 59, xem phim River of Wine tập 60, xem phim River of Wine tập 61, xem phim River of Wine tập 62, xem phim River of Wine tập 63, xem phim River of Wine tập 64, xem phim River of Wine tập 65, xem phim River of Wine tập 66, River of Wine 67, xem phim River of Wine tập 68, xem phim River of Wine tập 69, xem phim River of Wine tập 70, xem phim River of Wine tập cuối, xem phim River of Wine trọn bộ Xem phim River of Wine motphim, Xem phim River of Wine bilutv, Xem phim River of Wine phim han, Xem phim River of Wine dongphim, Xem phim River of Wine tvhay, Xem phim River of Wine phim7z, Xem phim River of Wine vivuphim, Xem phim River of Wine xemphimso, Xem phim River of Wine biphim, Xem phim River of Wine phimmedia, Xem phim River of Wine vietsubtv, Xem phim River of Wine phimmoi, Xem phim River of Wine vtv16, Xem phim River of Wine phimbathu, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG motphim, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG bilutv, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG phim han, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG dongphim, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG tvhay, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG phim7z, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG vivuphim, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG xemphimso, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG biphim, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG phimmedia, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG vietsubtv, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG phimmoi, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG vtv16, Xem phim CỬU GIANG THẬP NHỊ PHƯỜNG phimbathu,