Bookmark

Cuộc Chiến Trên Thảo Nguyên

Myn Bala: Warriors of the Steppe (2012)

Nội dung phim

Phim Cuộc Chiến Trên Thảo Nguyên - 2012 - Mỹ:

Một câu chuyện kể về tinh thần kiên cường chiến đấu của con người chống chế độ nô lệ , về tình yêu và sự phản bội.