Bookmark

Cuộc Chiến Băng Đảng: Tồi Tệ Nhất

High And Low The Worst ()

Nội dung phim

Phim Cuộc Chiến Băng Đảng: Tồi Tệ Nhất - - Nhật Bản:

Trường trung học Demon được chia thành một hệ thống bán thời gian và hệ thống toàn thời gian, Yoshiki Murayama là người đứng đầu trường trung học Demon và Kaede Hanaoka có tham vọng vào thế giới toàn thời gian để thách thức Murayama một ngày nào đó.

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • cuoc chien bang dang the worst