Bookmark

Cùng Làm Anh Hùng

We Can Be Heroes (2020)

Nội dung phim

Phim Cùng Làm Anh Hùng - 2020 - Mỹ:

Khi bọn xâm lược ngoài hành tinh bắt giữ các siêu anh hùng của Trái Đất, con cái của họ phải học cách hợp tác để cứu bố mẹ – và cả hành tinh.