Bookmark

CỌP TRẮNG

The White Tiger (2021)

Nội dung phim

Phim CỌP TRẮNG - 2021 - Mỹ:

Phim kể về Balram Halwai, một gã tài xế tham vọng với trí tuệ cùng mưu kế từ một người lái xe thuê trở thành doanh nhân thành đạt tại Ấn Độ. Bắt đầu là một người lái xe thấp kém cho một gia đình giàu có, chỉ trong một đêm đứng trước sự phản bội Balram Halwai vực dậy dùng sự xảo nguyệt tự cứu lấy mình đánh bại bất bình đẳng xã hội vươn lên trở thành người thành đạt.