Bookmark

Công Công Xuất Cung (SCTV9)

Chàng Rể Thái Giám (2016)

Nội dung phim

Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) - 2016 - Hồng Kông:

Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9): Chàng Rể Thái Giám xoay quanh ba công công vừa thất nghiệp Lý Thúc Công (Lê Diệu Tường), Đan Điền (Trần Quốc Bang) và Trần Tiểu Phụng (Tào Vĩnh Liêm) làm thứ dân tự lực cánh sinh, bất hạnh gặp phải thái giám giả là kẻ lừa đảo Thôi Tấn Thăng (Tiêu Chính Nam), tốt bụng không đúng chỗ, bị lừa bán vào Kim gia làm người ở

Đương gia Kim gia Kim Hương (Hồ Định Hân) là đương gia ngành gạo, bề ngoài hào nhoáng, thật chất bên trong lo toan nhiều bề, gái thích cải nam trang đại thiên kim Kim Đới Nam (Lâm Hạ Vy) luôn làm chuyện rước họa vào thân, Kim gia thôn vô tình bị nguyền rủa, Kim Hương bị dân thôn ép kén rễ xông hỷ, Thúc Công vô tình trở thành cô gia Kim gia

Lúc đó, kẻ thù truyền kiếp nhà họ Từ phái Huỳnh Liên làm gian tế (Đường Thi Vịnh) trà trộn vào Kim gia đặt điều, quyến rũ nhị lão gia Kim Xương (Khương Đại Vệ) và Tấn Thăng, Kim gia lâm vào cảnh chia li giữa bốn bề, Thúc Công vì vợ hiên ngang đứng dậy, tiếc thay trước giờ chưa thể công khai thân phận thật sự, Kim Hương dùng mọi cách ép Thúc Công vì Kim gia nối dõi tông đường. Thúc Công và các anh em cố gắng làm mọi việc trở nên loạn hơn, tìm đường sống trong nguy hiểm…

Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9): Chàng Rể Thái Giám xoay quanh ba công công vừa thất nghiệp Lý Thúc Công (Lê Diệu Tường), Đan Điền (Trần Quốc Bang) và Trần Tiểu Phụng (Tào Vĩnh Liêm) làm thứ dân tự lực cánh sinh, bất hạnh gặp phải thái giám giả là kẻ lừa đảo Thôi Tấn Thăng (Tiêu Chính Nam), tốt bụng không đúng chỗ, bị lừa bán vào Kim gia làm người ở

Đương gia Kim gia Kim Hương (Hồ Định Hân) là đương gia ngành gạo, bề ngoài hào nhoáng, thật chất bên trong lo toan nhiều bề, gái thích cải nam trang đại thiên kim Kim Đới Nam (Lâm Hạ Vy) luôn làm chuyện rước họa vào thân, Kim gia thôn vô tình bị nguyền rủa, Kim Hương bị dân thôn ép kén rễ xông hỷ, Thúc Công vô tình trở thành cô gia Kim gia

Lúc đó, kẻ thù truyền kiếp nhà họ Từ phái Huỳnh Liên làm gian tế (Đường Thi Vịnh) trà trộn vào Kim gia đặt điều, quyến rũ nhị lão gia Kim Xương (Khương Đại Vệ) và Tấn Thăng, Kim gia lâm vào cảnh chia li giữa bốn bề, Thúc Công vì vợ hiên ngang đứng dậy, tiếc thay trước giờ chưa thể công khai thân phận thật sự, Kim Hương dùng mọi cách ép Thúc Công vì Kim gia nối dõi tông đường. Thúc Công và các anh em cố gắng làm mọi việc trở nên loạn hơn, tìm đường sống trong nguy hiểm…

Từ Khoá Tìm Kiếm:
  • Chàng Rể Thái Giám
  • phim cong cong xuat cung
Xem Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) vietsub, Xem Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Chàng Rể Thái Giám thuyết minh, xem phim Chàng Rể Thái Giám vietsub, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 1, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 2, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 3, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 4, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 5, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 6, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 7, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 8, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 9, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 10, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 11, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 12, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 13, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 14, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 15, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 16, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 17, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 18, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 19, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 20, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 21, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 22, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 23, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 24, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 25, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 26, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 27, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 28, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 29, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 30, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 31, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 32, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 33, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 34, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 35, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 36, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 37, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 38, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 39, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 40, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 41, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 42, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 43, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 44, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 45, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 46, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 47, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 48, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 49, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 50, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 51, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 52, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 53, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 54, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 55, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 56, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 57, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 58, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 59, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 60, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 61, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 62, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 63, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 64, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 65, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 66, Công Công Xuất Cung (SCTV9) 67, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 68, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 69, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập 70, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tập cuối, xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) trọn bộ, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 1, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 2, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 3, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 4, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 5, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 6, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 7, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 8, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 9, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 10, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 11, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 12, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 13, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 14, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 15, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 16, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 17, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 18, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 19, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 20, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 21, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 22, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 23, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 24, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 25, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 26, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 27, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 28, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 29, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 30, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 31, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 32, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 33, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 34, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 35, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 36, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 37, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 38, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 39, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 40, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 41, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 42, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 43, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 44, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 45, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 46, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 47, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 48, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 49, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 50, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 51, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 52, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 53, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 54, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 55, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 56, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 57, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 58, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 59, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 60, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 61, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 62, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 63, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 64, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 65, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 66, Chàng Rể Thái Giám 67, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 68, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 69, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập 70, xem phim Chàng Rể Thái Giám tập cuối, xem phim Chàng Rể Thái Giám trọn bộ Xem phim Chàng Rể Thái Giám motphim, Xem phim Chàng Rể Thái Giám bilutv, Xem phim Chàng Rể Thái Giám phim han, Xem phim Chàng Rể Thái Giám dongphim, Xem phim Chàng Rể Thái Giám tvhay, Xem phim Chàng Rể Thái Giám phim7z, Xem phim Chàng Rể Thái Giám vivuphim, Xem phim Chàng Rể Thái Giám xemphimso, Xem phim Chàng Rể Thái Giám biphim, Xem phim Chàng Rể Thái Giám phimmedia, Xem phim Chàng Rể Thái Giám vietsubtv, Xem phim Chàng Rể Thái Giám phimmoi, Xem phim Chàng Rể Thái Giám vtv16, Xem phim Chàng Rể Thái Giám phimbathu, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) motphim, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) bilutv, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) phim han, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) dongphim, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) tvhay, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) phim7z, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) vivuphim, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) xemphimso, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) biphim, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) phimmedia, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) vietsubtv, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) phimmoi, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) vtv16, Xem phim Công Công Xuất Cung (SCTV9) phimbathu,