Bookmark

CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9)

Slim Chances (2002)

Nội dung phim

Phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) - 2002 - Hồng Kông:

Phim Cơ Hội Mong Manh (SCTV9): Slim Chances xoay quanh bà Tú Lệ là giám đốc điều hành của một công ty dược mỹ phẩm khi nên kinh tế đang sút giảm. Lệ có kỳ vọng cao với bản thân và những nhân viên của mình  đặc biệt là Vương Mạn Nhi. Lệ làm việc chăm chỉ cho công ty, nhưng khi cô nhìn thấy cấp trên của mình đấu tranh cho quyền lực, cô nổi giận và bỏ đi. Khi nghe tin Lệ từ chức cả bộ phận của bà giải tán và tất cả đều thất nghiệp. Tìm một công việc không phải dễ.

Với 1 thái độ tích cực, Lệ cuối cùng thấy mình một công việc bán hàng. Cô nhận ra rằng mình có thể được vì vậy cô quyết định giảm cân. Đối với Nhi, cô tìm thấy một công việc như một phục vụ bàn tại một nhà hàng. Một ngày nọ, Lệ ăn tại nhà hàng nơi Nhi làm việc.

Tính cách của Lệ rất là cầu kỳ về vấn đề ăn uống và lần đầu tiên Nhi thấy điều này rất khó chịu, nhưng nhận ra rằng Lệ đã có một cái nhìn rất lớn vào nấu ăn và có một ý tưởng để bắt đầu một quan hệ đối tác nhà hàng với cô ấy. Bắt đầu kinh doanh của riêng bạn là không bao giờ dễ dàng và vấn đề sau khi vấn đề phát sinh mà thất vọng, nhưng Lệ không bao giờ từ bỏ. Từ vấn đề này, Nhi học thành công đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và công việc khó khăn…

Xem Phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) vietsub, Xem Phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) thuyết minh, Xem Phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) lồng tiếng, xem phim Slim Chances thuyết minh, xem phim Slim Chances vietsub, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 1, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 2, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 3, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 4, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 5, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 6, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 7, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 8, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 9, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 10, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 11, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 12, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 13, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 14, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 15, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 16, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 17, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 18, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 19, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 20, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 21, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 22, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 23, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 24, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 25, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 26, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 27, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 28, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 29, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 30, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 31, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 32, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 33, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 34, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 35, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 36, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 37, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 38, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 39, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 40, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 41, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 42, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 43, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 44, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 45, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 46, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 47, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 48, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 49, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 50, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 51, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 52, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 53, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 54, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 55, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 56, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 57, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 58, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 59, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 60, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 61, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 62, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 63, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 64, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 65, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 66, CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) 67, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 68, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 69, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập 70, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tập cuối, xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) trọn bộ, xem phim Slim Chances tập 1, xem phim Slim Chances tập 2, xem phim Slim Chances tập 3, xem phim Slim Chances tập 4, xem phim Slim Chances tập 5, xem phim Slim Chances tập 6, xem phim Slim Chances tập 7, xem phim Slim Chances tập 8, xem phim Slim Chances tập 9, xem phim Slim Chances tập 10, xem phim Slim Chances tập 11, xem phim Slim Chances tập 12, xem phim Slim Chances tập 13, xem phim Slim Chances tập 14, xem phim Slim Chances tập 15, xem phim Slim Chances tập 16, xem phim Slim Chances tập 17, xem phim Slim Chances tập 18, xem phim Slim Chances tập 19, xem phim Slim Chances tập 20, xem phim Slim Chances tập 21, xem phim Slim Chances tập 22, xem phim Slim Chances tập 23, xem phim Slim Chances tập 24, xem phim Slim Chances tập 25, xem phim Slim Chances tập 26, xem phim Slim Chances tập 27, xem phim Slim Chances tập 28, xem phim Slim Chances tập 29, xem phim Slim Chances tập 30, xem phim Slim Chances tập 31, xem phim Slim Chances tập 32, xem phim Slim Chances tập 33, xem phim Slim Chances tập 34, xem phim Slim Chances tập 35, xem phim Slim Chances tập 36, xem phim Slim Chances tập 37, xem phim Slim Chances tập 38, xem phim Slim Chances tập 39, xem phim Slim Chances tập 40, xem phim Slim Chances tập 41, xem phim Slim Chances tập 42, xem phim Slim Chances tập 43, xem phim Slim Chances tập 44, xem phim Slim Chances tập 45, xem phim Slim Chances tập 46, xem phim Slim Chances tập 47, xem phim Slim Chances tập 48, xem phim Slim Chances tập 49, xem phim Slim Chances tập 50, xem phim Slim Chances tập 51, xem phim Slim Chances tập 52, xem phim Slim Chances tập 53, xem phim Slim Chances tập 54, xem phim Slim Chances tập 55, xem phim Slim Chances tập 56, xem phim Slim Chances tập 57, xem phim Slim Chances tập 58, xem phim Slim Chances tập 59, xem phim Slim Chances tập 60, xem phim Slim Chances tập 61, xem phim Slim Chances tập 62, xem phim Slim Chances tập 63, xem phim Slim Chances tập 64, xem phim Slim Chances tập 65, xem phim Slim Chances tập 66, Slim Chances 67, xem phim Slim Chances tập 68, xem phim Slim Chances tập 69, xem phim Slim Chances tập 70, xem phim Slim Chances tập cuối, xem phim Slim Chances trọn bộ Xem phim Slim Chances motphim, Xem phim Slim Chances bilutv, Xem phim Slim Chances phim han, Xem phim Slim Chances dongphim, Xem phim Slim Chances tvhay, Xem phim Slim Chances phim7z, Xem phim Slim Chances vivuphim, Xem phim Slim Chances xemphimso, Xem phim Slim Chances biphim, Xem phim Slim Chances phimmedia, Xem phim Slim Chances vietsubtv, Xem phim Slim Chances phimmoi, Xem phim Slim Chances vtv16, Xem phim Slim Chances phimbathu, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) motphim, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) bilutv, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) phim han, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) dongphim, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) tvhay, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) phim7z, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) vivuphim, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) xemphimso, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) biphim, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) phimmedia, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) vietsubtv, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) phimmoi, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) vtv16, Xem phim CƠ HỘI MONG MANH (SCTV9) phimbathu,