Bookmark

Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân

The Babysitter: Killer Queen (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - 2020 - Mỹ:

Hai năm sau khi đánh bại một giáo phái satan do người trông trẻ Bee cầm đầu, Cole cố gắng quên đi quá khứ của mình và tập trung vào việc sống sót ở trường trung học. Nhưng khi những kẻ thù cũ bất ngờ trở lại, Cole một lần nữa sẽ phải chiến đấu qua mặt thế lực của cái ác.

Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân​​​​​​​